Tuesday, May 25, 2010

SENARAI SEMAK FAIL-FAIL YANG PERLU DISEDIAKAN


            PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN PERGURUAN

MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH (PISMP MATEMATIK 1)

AMBILAN JANUARI 2007

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DATO' RAZALI ISMAIL

21030 KUALA TERENGGANU

        


 

SENARAI SEMAK FAIL-FAIL YANG PERLU DISEDIAKAN

KURSUS WAJIB

KOD

KURSUS

PELAJAR

SEMAKAN

WAJ 3103

TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA

1. Ahmad Ashraf

 

2. Raizatul Akmal

 

3. Mohd Dhiyaurrahman

 

WAJ 3102

ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY I

1. Kumpulan 5

 

2. Kumpulan 6

 

3. Kumpulan 7

 

WAJ 3103

ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY II

1. Maryam Nur Syaheeda

 

2. Mohd Syafik

 

3. Siti Rabiatuladawiah

 

WAJ 3104

LITERASI BAHASA

1. Mohd Rohimin

 

2. Muhammad Rahifi

 

3. Noor Shizan

 

WAJ 3105

NUMERICAL LITERACY

1. Mohd Shahril

 

2. Murni Suhana

 

3. Siti Rabiatuladawiah

 

WAJ 3106

HUBUNGAN ETNIK

1. Mohamad Hafiz

 

2. Nurul Atiqah

 

3. Natrah

 

WAJ 3107

SENI DALAM PENDIDIKAN

1. Raizatul Akmal

 

2. Mohd Rohimin

 

3. Muhammad Syafik

 

WAJ 3108

PENGURUSAN KOKURIKULUM

1. Mohamad Hafiz

 

2. Mohd Dhiyaurrahman

 

3. Raizatul Akmal

 

WAJ 3109

PERMAINAN

1. Kumpulan 1

 

2. Kumpulan 5

 

3. Kumpulan 7

 

WAJ 3110

UNIT BERUNIFORM I

1. PENGAKAP

1. Kumpulan 3

 

2. Kumpulan 4

 

3. Kumpulan 6

 

2. BULAN SABIT MERAH MALAYSIA

1. Kumpulan 3

 

2. Kumpulan 4

 

3. Kumpulan 5

 

3. PANDU PUTERI KADET

1. Kumpulan 1

 

2. Kumpulan 2

 

3. Kumpulan 7

 

WAJ 3111

UNIT BERUNIFORM II

1. PENGAKAP

1. Kumpulan 3

 

2. Kumpulan 4

 

3. Kumpulan 6

 

2. BULAN SABIT MERAH MALAYSIA

1. Kumpulan 3

 

2. Kumpulan 4

 

3. Kumpulan 5

 

3. PANDU PUTERI KADET

1. Kumpulan 1

 

2. Kumpulan 2

 

3. Kumpulan 7

 

WAJ 3112

OLAHRAGA

1. Ainun Jariyah

 

2. Mohd Hanis

 

3. Mohd Abdul Hafiz

 

4. Siti Rabiatuladawiah

 

WAJ 3113

PERSATUAN

1. Kumpulan 2

 

2. Kumpulan 3

 

3. Kumpulan 4

 

WAJ 3114

BINA INSAN GURU FASA I

1. Mohd Dhiyaurrahman

 

BINA INSAN GURU FASA II

1. Ahmad Ashraf

 

BINA INSAN GURU FASA III

1. Murni Suhana

 

BINA INSAN GURU FASA IV

1. Mohamad Hafiz

 

BINA INSAN GURU FASA V

1. Nurul Atiqah

 

BINA INSAN GURU FASA VI

1. Raizatul Akmal

 

KURSUS PROFESSIONAL

EDU 3101

FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

1. Mohd Khairulzamani

 

2. Muhammad Sofwan

 

3. Mohd Abdul Hafiz

 

EDU 3102

PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

1. Mohd Dhiyaurrahman

 

2. Mohd Nur 'Izzuddin

 

3. Noor Shizan

 

EDU 3103

MURID DAN ALAM BELAJAR

1. Ainun Jariyah

 

2. Nur Alina Syuhada

 

3. Nurul Atiqah

 

EDU 3104

PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAHLAKU

1. Mohd Hafiz

 

2. Mohd Sabri

 

3. Mohd Sofwan

 

EDU 3105

TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

1. Kumpulan 1

 

2. Kumpulan 3

 

3. Kumpulan 4

 

EDU 3106

BUDAYA DAN PEMBELAJARAN

1. Mohd Sabri

 

2. Muhammad Rahifi

 

3. Maryam Nur Syaheeda

 

EDU 3107

KAUNSELING DAN BIMBINGAN KANAK-KANAK

1. Muhammad Afiq

 

2. Natrah

 

3. Maryam Nur Syaheeda

 

KURSUS MAJOR

MTE 3107

PLANNING AND TEACHING MATHEMATICS

1. Amelia Shakirin

 

2. Nur Alina Syuhada

 

3. Mohd Shahril Izwan

 
    

MTE 3109

TEACHING OF WHOLE NUMBERS AND FRACTIONS

1. Ahmad Ashraf

 

2. Muhammad Rahifi

 

3. Mohd Nur 'Izzudin

 

MTE 3111

TEACHING OF GEOMETRY, MEASUREMENT AND DATA HANDLING

1. Mohd Rohimin

 

2. Murni Suhana

 

3. Noor Shizan

 

MTE 3112

ASSESMENT AND PRACTICES IN MATHEMATICS EDUCATION

1. Ahmad Ashraf

 

2. Ainun Jariyah

 

3. Mohd Hanis

 

MTE 3113

ACTION RESEARCH 1 – PRIMARY MATHEMATICS

1. Siti Rabiatuladawiah

 

2. Nurul Atiqah

 

3. Natrah

 

SUBJEK ELEKTIF PILIHAN I

ELS 3101

ENGLISH LANGUAGE ENRICHMENT I

1. Kumpulan 2

 

2. Kumpulan 4

 

3. Kumpulan 6

 

ELS 3102

EBGLISH LANGUAGE ENRICHMENT II

1. Murni Suhana

 

2. Mohd Shahril Izwan

 

3. Muhammad Sofwan

 

ELE 3101

ENGLISH FOR UNDERGRADUATES

1. Mohd Sabri

 

2. Muhammad Syafik

 

3. Nur Alina Syuhada

 

ELE 3102

PRINCIPLES OF ENGLISH LANGUAGE TEACHING

1. Mohd Khairulzamani

 

2. Mohd Nur 'Izzuddin

 

3. Muhammad Afiq

 

ELE 3103

ENGLISH FOR LANGUAGE TEACHERS

1. Amelia Shakirin

 

2. Mohd Abdul Hafiz

 

3. Mohd Hanis

 

ELE 3104

ENGLISH LANGUAGE TEACHING METHODOLOGY FOR YOUNG LEARNERS

1. Amelia Shakirin

 

2. Mohd Khairulzamani

 

3.Muhammad Afiq

 

SUBJEK ELEKTIF PILIHAN II

PJM 3102

PERGERAKAN ASAS

1.

 

2.

 

3.

 

PJM 3106

ANATOMI DAN FISIOLOGI

1.

 

2.

 

3.

 

PJM 3110

KURIKULUM DAN PEDAGOGI PENDIDIKAN JASMANI

1.

 

2.

 

3.

 

PJM 3112

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PENDIDIKAN JASMANI DAN SUKAN

1.

 

2.

 

3.

 

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

 

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH I

1. Mohd Shahril

 

2. Muhammad Sofwan

 

3. Noor Shizan

 
    
 

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH II

1. Muhammad Syafik

 

2. Amelia Shakirin

 

3. Mohd Nor 'Izzuddin

 
 

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH III

1. Mohd Rohimin

 

2. Maryam Nur Syaheeda

 

3. Natrah

 
 

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH IV

1. Mohd Sabri

 

2. Muhammad Afiq

 

3. Nur Alina Syuhada

 


 


 

SENARAI KUMPULAN DAN AHLI

KUMPULAN 1

1. Noor Shiza

2. Ainun Jariyah

3. Siti Rabiatuladawiah

KUMPULAN 2

1. Nur Alina Syuhada

2. Maryam Nur Syaheeda

3. Murni Suhana

4. Raizatul Akmal

KUMPULAN 3

1. Muhammad Afiq

2. Muhammad Sofwan

3. Mohd Khairulzamani

KUMPULAN 4

1. Muhammad Rahifi

2. Ahmad Ashraf

3. Mohd Sabri

4. Muhammad Syafik

5. Mohd Shahril Izwan

KUMPULAN 5

1. Mohd Hanis

2. Mohd Rohimin

3. Mohamad Hafiz

KUMPULAN 6

1. Mohd Nur 'Izzuddin

2. Mohd Dhiyaurrahman

3. Mohd Abdul Hafiz


 

KUMPULAN 7

1. Amelia Shakirin

2. Nurul Atiqah

3. Natrah

  


 


 


 


 


 

    

0 comments: